ศาสนธรรม

โกเมน สูงสุมาลย์

ปัจจุบัน มีกลุ่มเผยแผ่หลักธรรม ชื่อว่า อนุตตรธรรม เรียกเป็นภาษาจีนว่า อี๋ ก้วน เต้า ซึ่งแปลว่า รู้แจ้งแทงตลอด เขาไม่ผูกพันกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มีพีธีกรรมคล้ายขงจื้อ คำสอนที่ใช้ เน้นสร้างคุณธรรม (คุณธรรม ๘ และสัมพันธ์ ๕ ของขงจื้อ) การละเว้นความชั่ว (อกุศลกรรมบถ๑๐) และการเข้าถึงพุทธภาวะ หรือสภาวะธรรมอันเป็นธรรมชาติ  เขาจดทะเบียนในนามมูลนิธิอนุตตรธรรมไทย(อี๋ ก้วน เต้า) มีการถ่ายทอดธรรมะ ผ่านพิธีกรรมขอรับธรรมะ และมีชั้นศึกษา ซึ่งเน้นให้ผู้คนเข้าใจสัจจธรรมชีวิต เข้าใจจุดหมายชีวิต และการเสริมสร้างคุณธรรม ที่เด่นมากคือ กตัญญูกตเวทิตธรรม  ผมดูแล้วหาก ไม่มีเบื้องหลังแอบแฝง ก็จะเป็นส่วนที่มีบทบาทด้านจิตใจในสังคมได้เหมือนกัน  อาจารย์มีข้อมูล และได้สัมผัสพวกเขามาบ้างหรือยังครับ ขอทราบทัศนะของอาจารย์เรื่องนี้ด้วยครับ ...ขอบคุณครับ.

คำตอบ
not yet answered

หนูต้องการที่จะรู้เรื่องการคิดแบบศาสนธรรมโดยละเอียดค่ะ หนูจะเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ ช่วยตอบเร็วด้วยนะคะ หนูรีบใช้ค่ะ ส่งมาที่เมลล์ของหนูก็ได้ค่ะ  ขอบคูณมาก ๆ นะคะ

[email protected]  การคิด

แบบศาสนธรรมส่งมาที่เมลล์นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ