งาน

อยู่ที่ขนอมเป็นไงบ้างคะ ที่ทุ่งใหญ่เงียบมาก
คำตอบ