ลูก

สุนันทา รักษารัตน์

อยากทราบความหมายคำว่าภาษาท้องถิ่นแปลว่าอะไร และในพื้นที่อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฏร์

คำว่า ลูก เรียกนำหน้าชื่อบุคคลหมายถึงอะไรอยากได้ความหมายโดยด่วนที่สุด

คำตอบ