การจัดการทรัพยากรมนุษย์

jaroon chiangsa
ในหน่วยงานแห่งหนึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐโดยมีหน้าที่ในการกำหนดโครงสร้างการบริหารวางระบบสรรหาและคัดเลือกการรักษาทรัพยากรมนุษย์กำหนดค่าตอบแทนการใช้บุคคลให้เกิดประโยชน์วินัยและการออกจากงานผู้บริหารมีกลุ่มa อยู่ในตำแหน่งอีก5ปี   และกลุ่มbบางส่วนมีอำนาจบริหารกลุมอื่นไม่มีโอกาสก้าวหน้าและไม่ได้รับการเอาใจใส่ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาทรัยากรมนุษย์จะแก้ปัญหาอย่างไร 
คำตอบ
not yet answered

ขอวิจารณ์คำถามก่อนครับ

ลักษณะของคำถามไม่ชัดเจนนะครับระหว่างข้อมูลเชื่อมกับคำถาม(และการออกจากงานผู้บริหารมีกลุ่มa อยู่ในตำแหน่งอีก5ปี   และกลุ่มbบางส่วนมีอำนาจบริหารกลุมอื่นไม่มีโอกาสก้าวหน้า) ข้อมูลของคำถามไม่ถี่ถ้วน ฟังดูดีเหมือนๆกับข้อสอบปลายภาค...ยังไงยังงั้น...ผู้บริหารมีกลุ่มa อยู่ในตำแหน่งอีก5ปี แล้วกลุ่มbละครับ..ฮ่าๆๆ

ขอตอบตามภูมิของผมนะครับ

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ควรแยกส่วนบริหารตามสายงานอย่างชัดเจน ในหน่วยงานHRเอง ควรให้มีการบริหารงานในรูปแบบที่มเดียวกัน แต่ละฝ่ายให้ Suport ต่อกัน ไม่แยกออกเป็นกลุ่มอย่างสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดเพราะจะเกิดการปฎิบัติงานที่ซำซ้อนและคานต่อกัน ประเด็นนี้สามารถที่จะแก้ปัญญาหาได้โดยรวมอย่างที่ว่ามา

หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างกลุ่มตามที่ถามมาต้องชี้เป้าไปที่ผู้บริหารระดับสูงครับ(CEO) ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติอย่างที่เป็น..และมีการบริหารอย่างบูรณาการครับ

ยินดีแลกเปลี่ยนในทุกแง่มุม...0862358310