ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น

จุฑาทิพย์

ได้ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น เป็นแบบสะพานฟัน แล้วต่อมามีหนองที่ปลายราก จะรักษาแบบไหนดีที่ประหยัด คือหมอฟันแนะให้รื้อ รักษารากฟัน และใส่
ฟันปลอมใหม่ (สะพานฟันทำมาประมาณ 6 เดือน)
หรือเจาะผนังฟันปลอม  แบบไหนจะมีความเสี่ยงมากกว่า

คำตอบ