ถ้าคอมพิวเตอร์คิดเองได้จะเป็นอย่างไร?

คอมพิวเตอร์ ทำงานเร็วขึ้นทุกๆ วัน ซอฟต์แวร์ที่เป็นผลผลิตจากมันสมองของคนได้ใส่วิธีการคิดเอาไว้ทุกๆ วัน ถ้าอีกไม่นานทุกอย่างเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นๆ และมากขึ้นผลจะเป็นอย่างไร?

วันนี้เป็นยุคของการบรรจุข้อมูลใส่เก็บไว้จำนวนมากและมีขนาดโตขึ้นทุกๆ วัน ถ้าสะสมข้อมูลมากๆ ขึ้นพร้อมกับการใส่วิธีการคิดให้กับโปรแกรมมากๆ ขึ้นสะสมไว้อย่างเป็นระบบ รวบรวมอย่างเป็นระบบ เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่ฉลาดเท่าคน แต่ก็อาจฉลาดกว่าบางคน เราควรทำเช่นนั้นหรือไม่? สำหรับผมแล้วเห็นว่าน่าทำมากและอาจต้องทำด้วย เพราะโลกนี้มีสองด้านเสมอ วันหนึ่งเราอาจได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ คุณเห็นด้วยไหม?

คำตอบ
not yet answered

ผมอยากให้คอมพิวเตอร์คิดเองได้ อยากให้มันเรียนรู้ได้ แล้วให้มันศึกษาสิ่งต่างๆเพื่อช่วยมนุษย์ ให้มันอ่านหนังสือแล้วเข้าใจ  มันต้องฉลาดกว่ามนุษย์ มีความรวดเร็วกว่า และข้อผิดพลาดน้อย และผมคิดว่าในวันข้างหน้าคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถคิดเองได้แน่นอน หรืออาจจะมีจิงแล้วก็ได้