ถามง่ายๆ

นักเลง

    นายจ้างคนหนึ่ง มีอาชีพรับก่อสร้าง  เขากำลังก่อสร้างอาคารหลังหนึ่ง ขนาด 0.5 x 2.0 เมตร (ห้องเดียว) สูง 0.5 เมตร ทำด้วยไม้ทั้งหมด และประดับด้านอกด้วยลวดลายที่สวยงาม หลังคาทำด้วยไม้แผ่นเดียว เลื่อนไปมาได้โ ดยนายบรรจง ทองจำปา เป็นคนว่าจ้าง กำหนดจ่ายค่าแรง เป็น 3 งวด ปรากฏว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ นายบรรจง ทองจำปา ไม่ยอมจ่าย ว่าการก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดการใช้งาน เพราะนายบรรจง ต้องการใช้งานนานแล้ว  ผู้รับเหมาจึงฟ้อร้องคดี ต่อศาลบรบือ เพื่อให้ศาลมีคำสั่ง ให้นายบรรจงไม่ต้องจ่ายค่าแรง แต่ให้ส่งมอบของ ภายในสามวัน และนายบรรจงต้องนำสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองภายใน 3 วัน นายบรรจงดีใจมากที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรง แล้วรีบนำสิ่งก่อสร้างนั้นกลับมาบ้านแล้ว ลงไปนอน ในนั้น แล้วจากนั้นมาก็ไม่มีใครเห็นนายบรรจง ทองจำปา อีกเลย

               ขอถามว่า  ปีการศึกษา 2550 น้ำจะท่วมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม หรือไม่ 

                

คำตอบ
not yet answered

อ่านคำถาม แล้ว งงงงงง  มากค่ะ 

แต่ก็ขอตอบว่า  น้ำไม่ท่วมสถาบันการพลศึกษาหรอกค่ะ  แต่จะท่วมอาคารหลังใหม่ของท่านบรรจง  ไม่ใช่น้ำที่มาจากฝน หรือน้ำป่าไหลหลากแต่อย่างใด  แต่เป็นน้ำลายของเจ้าเองต่างหาก

 

แหม ... ถามไปได้