ขอถาม

สุนันทา 172
ให้B+ได้ไหมค่ะ
คำตอบ
ได้อยู่แล้วค่ะ..ถ้าคะแนนถึงเกณฑ์