2

สมพร 035

ผลไม้ที่อาจารย์ชอบมากที่สุด

คำตอบ
ทานได้ทุกชนิดค่ะ  ชอบมากทุกชนิดที่ไม่เปรี้ยวและหวานมากเกินไป