อยากรู้

สุภาภรณ์ 6041
อาจารย์ไปเที่ยวไหนมาค่ะ
คำตอบ