ถามหน่อย

คนตรัง
ที่สวนฯที่นั่นไม่ทราบว่ารับพนักงานเพิ่มไหมครับ ผมจบ ป.ตรี บริหารการจัดการมา อยากทราบว่ามีเปิดรับไหมครับ งานหายากจิงๆ งานบริษัทก็ไม่อยากทำ  เดี่ยวจะแวะเข้ามาดุคำตอบครับ
คำตอบ