กล้วยไม้

พีระ
อาจารย์ครับกล้วยไม้หลังจากให้ปุ๋ยแล้วกี่ชั่วโมงจึงจะรดน้ำได้ครับ    ถ้าเราให้ปุ๋ยสูตรเสมอตลอดจะมีผลอย่างไรบ้างครับ    และการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งถ้าเราผสมน้ำยาเร่งรากไปด้วยทุกครั้ง(แต่ไม่มาก)จะมีผลเสียไหมครับ    และปุ๋ยเร่งดอกถ้าฉีดบ่อยๆจะมีผลเสียไหมครับ(สำหรับกล้วยไม้ป่า)
คำตอบ