การบันทึก

Anusak Tangpanithanwat M.J.PSU

การบันทึกที่เราบันทึกในแต่ละบล็อกนั้น เราบันทึกได้

เฉพาะในบล็อกของเราเท่านั้นใช่หรือไม่ เราจะไป

บันทึกบล็อกอื่นได้มั๊ย

 M.J.PSU...................................................................

คำตอบ
การบันทึกจะสามารถทำในบล็อกของเราเท่านั้นครับ
แต่เราก็สามารถ คห.(ให้ความเห็น) กับบันทึกของคนอื่นก็ได้ครับ