มีร้านที่แอบเปิดตั้งเยอะ

ศราวุธ

แถวบ้านเมืองเล็น เปิดให้เด็กเล่นเกมส์ทั้งวันทั้งคืนเลย แต่ก็ไม่มีใครไปตรวจสอบ ร้านที่จดทะเบียนถูกต้องกลับไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรม แต่ร้านเถื่อนกลับไม่มีใครตรวจสอบ แล้วอย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำอย่างไร

คำตอบ