วัฒนธรรมได้ตรวจร้านเกมส์ทุกร้านหรือไม่

ปิยธิดา ถาอิน
ดิฉันสังเกตมาเป็นเวลานานพอสมควร ว่าทางวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาตรวจสอบร้านเกมส์ส่วนมากจะเข้าตรวจไม่กี่ร้าน เคยมาร้านไหนก็มาร้านนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจริงๆ แล้วน่าจะไปทุกร้าน ร้านที่ไม่เคยไปตรวจเลยนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ผิดนะท่าน
คำตอบ