นาน ๆ เจอ tag book หน่อยแล้ว

เรียน อาจารย์จำนง นาน ๆ เจอ ผมโดนมา ขอโยนให้ต่อ tag book กติกา คือ นำเสนอหนังสือที่ชอบ 3 เล่ม และ tag ต่อท่านสมาชิก อีก 5 ท่านครับ

คำตอบ