ขอบคุณ

ขอบคุณคุณหมอที่มาเป็นวิทยากรให้คุณอำนวยให้มอ. ขอให้คุณแม่ของคุณหมอ หายโดยเร็ว

                                                 ด้วยความนับถือ

                                                  เที่ยง จารุมณี

คำตอบ

เรียนท่านพี่ ผอ.เที่ยง

 กราบขอบพระคุณครับ