การใส่รูปภาพตรงประวัติ

อยากทราบว่าการแทรกรูปภาพลงไปในประวัติทำอย่างไรคะ
คำตอบ