blogger หน้าใหม่..ในดวงใจ

มากราบนมัสการหลวงพี่ เป็น blogger หน้าใหม่..ในดวงใจ ของผมนะครับ ที่นี่ ครับ
คำตอบ

อาจารย์หมอเต็มศักดิ์ .....

เจริญพร