เสนอแนะ

คุณมะปรางเปรี้ยว.....

หน้า ศูนย์รวมข้อมูล....

จะมี รายการล่าสุด ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ คือ บันทึกล่าสุด คำถามล่าสุด ไฟล์ล่าสุด....เป็นต้น

หลวงพี่มีความเห็นว่า ในแต่ย่อย น่าจะมี มีต่อ   ไว้ด้านล่าง โดยเฉพาะ บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุดเพื่อจะได้ง่ายในการสืบค้นยิ่งขึ้น....

ดังนั้น จึงเสนอแนะมาเพื่อพิจารณา...

เจริญพร

คำตอบ

กราบนมัสการหลวงพี่ค่ะ

 สำหรับข้อเสนอแนะ  ดิฉันจะนำเสนอประเด็นดังกล่าวให้ทีมงานทราบค่ะ 

ขอบคุณค่ะ