เติมพลังกายพลังใจในเทศกาลสงการนต์

เทศกาลสงการนต์ก็เปรียบเสมือนวันครอบครัวของคนไทย หลังจากที่ต่างคนต่างไปทำงานต่างถิ่นหรือไม่ค่อยมีเวลาพบปะพูดคุยกันนัก  ก็ได้อาศัยช่วงวันหยุดนี้สานสัมพันธ์กันในครอบครัวให้อบอุ่น  เติมพลังแล้วกับมาสู้งานกันใหม่
คำตอบ