ไม่รู้จักบาบทำไปได้ ไม่กลัวหรอที่ทำไปนะ

/ บ /

ทำได้ลงทังๆที่เป็นครูที่สอนเราเข้าเรียกว่าลูกศิษที่(เลว  ๆ ๆ ๆ ๆ)มากๆๆ   ทำได้ทั้งๆเป็นครูทีสอนเราเข้าเรียกว่าศิษร่างครู   ใครกานแน่ที่จะถูกไรอ่อกค่อยดูพวกเรารวมใจกันไว้แล้ว ที่จะไม่ให้ครูที่ดีต้องรับกรรมที่ไม่ได้ทำ          ( ไว้จำไว้ๆๆ  )                                (ผมคนนี้จะขอสันญาว่าครูจะไม่ได้อ่อกจากการเป็นครูแน่ๆๆคับ)  /   บ   /

คำตอบ