เรา เป็น คาทอลิกนะ

ไม่รู้ดิคับ แค่อยากมาทักทาย เธอเป็น คาทอลิกหรอ หรือเป็นนิกายอื่น ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากรู้น่ะคับ
คำตอบ