ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับ

Best Blog of the Office ด้านการใส่ป้ายดัชนีการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง 

คำตอบ
not yet answered
นาง ขวัญเรือน ศรีดี
ขอขอบคุณสมพรมากนะค่ะ  ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้รับรางวัล  แต่ก็จะพยายามมากขึ้นการได้รับรางวัลเหมือนเป็นแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเขียน  ต้องขอบพระคุณท่านคณะกรรมการด้วยค่ะ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นรู้รับความรู้ในการอ่าน blog ซะส่วนใหญ่  ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ