ไม่ทราบว่าได้เรียนพัฒนาชุมชนกับอ.สมศักดิ์หรือเปล่า

เรียน คุณพรหล้า

ไม่ทราบเรียนด้านพัฒนาชุมชน มข. ได้เรียนกับอ.สมศักดิ์หรือเปล่า และผมเองมีความสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอกับผู้นำในท้องถิ่น ไม่ทราบว่า คุณพรหล้าพอจะหาผู้นำตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร ช่วยตอบด้วย พอดีจะเขียนไปลงหนังสือ ดูได้ที่ www.tj.co.th/optnews   จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง

ณพมิตร (แคปหมู)  

คำตอบ