เบาหวาน

กรณีไม่มีพันธุกรรมทางด้านเบาหวาน สามารถเป็นเบาหวานได้หรือไม่ครับ (ที่ถามไม่ใช่อยากจะเป็นนะครับ)
คำตอบ