ขันอาสาช่วยเมืองน่าน

พี่ไก่

คุณพืช

มีพื้นที่ในความดูแลตรงไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม  ตอนนี้จะมีน้องๆประมาณ2-3คน ที่เป็นนักปฐพีวิทยาจะอาสาเข้ามาเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันเหตุการณ์เกี่ยวกับดินถล่ม แผ่นดินแยก รอยเลื่อนเปลือกโลก  กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นเยาวชนและชาวบ้านหรือใครๆอีกก็ได้ แต่รูปแบบอยากให้เป็นกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย จะมาประมาณปลายเดือนเมษา

ที่มาของเรื่องนี้คือว่าหลานสาวของพี่เขาทำงานอยู่บ.เชฟรอน เรียนจบมาด้านปฐพีวิทยา พี่ชวนให้เขามาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดินถล่มที่น่าน เป็นการขอกันส่วนตัว ตอนแรกคิดจะจัดที่พิพิธภัณฑ์ แต่เมื่ออาสามาหลายคนน่าจะเข้าไปจัดในพื้นที่เสียงเลยจะได้ประโยช์กว่า

พี่นึกถึงคุณพืช ว่าน่าจะเข้าใจดีเกี่ยวกับงานอาสาและชุทชน หากจะมีข้อแนะนำหรือร่วมมือกันก็ยินดีนะคะ

..พี่ไก่..

คำตอบ

เรียน คุณพี่ไก่

        เผอิญว่าผมไม่อยู่  ไปชลบุรี ตั้งแต่ 15 มี.ค. เพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี้ (19 มี.ค.)  เรื่องพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม   มีหลายแห่ง  แต่ที่น่าสะดวก ควรเป็นที่บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง   และเน้นที่กลุ่มเยาวชน น่าจะสื่อสารกันได้ดีกว่า   และเน้นการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมน่าจะเหมาะสมกว่าการบรรยายเชิงวิชาการแน่นอน

        ไว้ใกล้ถึงช่วง ให้ผมอำนายความสะดวกอย่างไรก็บอกได้เลยครับ  หรืออยากจะเอารายละเอียดอย่างไร ก็แจ้งนะครับ

              ---พืช---

คุณพืช

ตอนนี้เพียงอยากมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายไว้บ้าง เพื่อที่จะมีคำตอบไว้ในใจ  ส่วนกิจกรรมจะเป็นอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคงต้องขอคำปรึกษาค่ะ..และขอขอบคุณล่วงหน้า

....พี่ไก่....