รู้วิธีมัย

รู้วิธีมั๊ย
คำตอบ

การศึกษาที่เขาเปรียบเทียบมีการใช้ว่านหางจระเข้ทั้งแบบที่เป็นเจลสดที่เตรียมใหม่ ๆ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็น เจลหรือครีมแบสำเร็จรูปก็ให้ผลดีเหมือน ๆ กัน ดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะมีการนำมาใช้ให้กว้างขวางขึ้นค่ะ การทาก็ทาเช้าเย็นถ้าแผลเปิดก็ใช้ผ้าก๊อซปิด แผลปิดก็ทาทิ้งไว้ได้  มีข้อควรระวังอญุ่นิดหนึ่ง คือ การใช้เจลสดต้องล้างยางสีเหลืองออกให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจระคายเคืองได้และควรเลือกใบที่มีอายุมากกว่า 3 ปี หรือใบที่อยู่ล่างสุดของต้น เพราะใบจะแก่และมีสารสำคัญมากค่ะ