ใช้ในโรคอะไร

การศึกษาวิจัยที่กล่าวถึงใช้รักษาโรคอะไร รูปแบบงานวิจัยเป็นแบบไหน
คำตอบ