จบแล้วทำอะไรครับ

จบแล้วไปทำอะไรครับ
คำตอบ
not yet answered
คนตานี
ว่างอยู่ครับ

เมื่อไรจะเปิดรับสมัครค่ะ