เรื่องเชิญไปเป็นวิทยากร

รองรัฐเขต

พี่นงครับ  จากที่ได้โทรศัพท์ประสานงานกันเรื่องเชิญเป็นวิทยากร เลยอยากแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับ

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารฯ มีผู้เข้ารับการอบรม 19 คน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2550  ในส่วนของตารางที่จัดไว้สำหรับพี่ เป็นช่วงเช้า 09.00-12.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2550  เป็นเรื่องของการใช้งานบล็อก โดยต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้งานบล็อก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารระหว่างกลุ่มผู้บริหารใหม่ โดยอาจจัดให้อยู่ในแพลนเน็ตเดียวกัน หรืออย่างไร พี่คงต้องช่วยออกแบบให้ด้วย ซึ่งจะรวมถึงการเข้าสมัครบล็อกของแต่ละคน และให้ทดลองใช้งานจริงเลย โดยในห้องประชุมจะต่อเชื่อมระบบ internet ไว้แล้ว โดยผมจะจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้ให้เพียงพอ   ทั้งนี้ ก็หวังไว้ว่าผู้บริหารกลุ่มนี้จะช่วยจุดประกายการรวมบล็อกของคน กศน.ขึ้นมาได้  หลังจากที่ผมพยายามประสานในส่วนของบล็อกสถานศึกษาต้นแบบแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

นอกจากนี้ อาจเป็นช่วงคืนวันที่ 17 มีนาคม 2550 ผมจะให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้วย ICT โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการสื่อสารด้านนี้ว่าเป็นมาอย่างไร รวมถึงการใช้งานเวปบอร์ด การใช้งาน MSN การเชื่อมต่อกล้องด้วย MSN ซึ่งจะทดลองให้เห็นจริงเลย นอกจากนี้ ผมจะเปิดเวปบอร์ดของผู้บริหารกลุ่มนี้ไว้ที่โฮมเพจของสถาบัน และให้ทดลองเข้าไปใช้งานโต้ตอบกัน  จากนั้นจะปูพื้นฐานเรื่องความแตกต่างระหว่างเวปบอร์ดกับบล็อก ไว้ให้พี่ สำหรับเชื่อมต่อในเช้าวันที่ 18 เลย

เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ถ้าพี่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนหรือเตรียมการอะไรเพิ่มเติม แจ้งเข้าไปได้ที่บล็อกของสถาบันเลยนะครับ แล้วผมจะรีบ fax หนังสือขอตัวพี่ไปที่ ศนจ.โดยด่วนต่อไป

ขอบคุณมากครับ

คำตอบ

น้องรัฐเขต

น้องที่จะไปร่วมทีมกับพี่ด้วยคือ อ.สำราญ เฟื่องฟ้า พนักงานราชการ(ครูอาสาฯ) เราทั้งสองอยู่ กศน.อำเภอเมือง แฟกซ์มาทั้งสองที่เลยก็ได้ คือที่ ศนจ.นศ.และ ศบอ.เมืองนครศรีธรรมราช

ขอบคุณครับพี่  วันจันทร์จะ fax ไปครับ
ครูนงเมืองคอน
บ่ายสองวันนี้ที่ 12 มี.ค.ได้รับ fax แล้วครับ