พลังหนุมานเสวนา"อาหารปลอดภัยให้ความรู้สู่สุขภาพดี"

เรียนท่านผู้สนใจ

ผศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และทีมงาน ได้ก่อตั้งสถาบันพลังหนุมานเพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี (power of hanuman for development lopburi) เพื่อ 1.เป็นศูนย์ประสานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรพัฒนาด้านต่างๆ 2.จัดการความรู้ และนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และกำหนดเปิดตัวในงาน "อาหารไทยปลอดภัย ให้ความรู้สู่สุขภาพดี" ในวันที่ 5 สิงหา 49 เวลา 12.00-17.00 ณ สำนักงานเลขที่ 90 ซ. ท่าศาลา 15 ถ.พหลโยธิน (ตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี) กิจกรรม:ร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เสวนากับภูมิปัญญาพื้นบ้านอาหารไทย และการสร้างสุขภาพทางเลือกต่างๆ สนใจติดต่อ 0-1384-6302 และ0-6663-1308 

คำตอบ