สอบถามเรื่องโน๊ตบุคประกอบเอง

รบกวนคุณวีร์ช่วยแนะนำเกี่ยวกับ โน๊ตบุคปรกอบเองด้วนะคะที่ http://gotoknow.org/blog/kongkitmsu/82197    ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
คำตอบ