นมัสการพระอาจารย์ค่ะ

นมัสการพระอาจารย์ค่ะ      สงสัยค่ะว่า  ที่จะดูว่าเราอยู่ราศีอะไรนั้นให้ดูที่เดือนเกิดหรือดูที่เวลาตกฟากแบบที่ผูกดวงกันแน่ค่ะพระอาจารย์

 
  
คำตอบ
เจริญพร
BM.chaiwut

อาจารย์แคธ

ถ้าดูที่เดือนเกิด ก็ใช้อาทิตย์เป็นเกณฑ์ ซึ่ง ๑ ปี มี ๑๒ ราศี..

ถ้าดูตามเวลาตกฟาก ก็ใช้จุดที่โลกหมุ่นรอบตัวเอง ซึ่ง ๑ วัน มี ๑๒ ราศี...นี้เรียกว่า ลัคนา ซึ่งบ่งชี้รายละเอียดที่สุด..

อีกอย่างหนึ่ง ใช้ดวงจันทร์เป็นเกณฑ์ ซึ่งดวงจันทร์หมุนรอบโลกใช้เวลา ๑ เดือน ดังนั้น ๑ เดือน มี ๑๒ ราศี...

ทั้งหมดนี้ จัดเป็นราศีเกิดของเราเหมือนกัน ซึ่งหมอดูเก่งๆ อาจใช้ทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียว..

เจริญพร

ajarncath phamui
อ๋อค่ะ  เข้าใจแล้วค่ะ  ขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะ