เด็ก เทพา

นาย สุรวัช จันทรัตน
นึกยังไงถึงมาคมห้องคอมพิวเตอร์เด็กมาขอเล่นเกมส์ก่อไม่ให้เล่นให้คนอื่นมาคุมดีหวา
คำตอบ