มาBook tag

 Book tag จ้า
กติกา
1.แนะนำหนังสือ ไม่น้อยกว่า3  เล่ม ที่ตนเองชื่นชอบ หรือคิดว่าดี มีประโยชน์ คู่ควรแก่การอ่านให้ได้ความเพลิดเพลิน ประเทืองปัญญากัน
2.บอกด้วยว่า หนังสือเล่มนั้นๆมีดีอะไร หรืออยากแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหนังสือนั้นๆ
3.Book tag ต่ออีก 5 คนนะ
จะมีรูปประกอบ ก็ได้นะ แต่สำหรับน้าแนนต้องมี

ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเป็นหนังสือโป๊ซะก่อน อิอิ 

คำตอบ