อัตราว่างสพท.สุราฎร์ธานีเขต3

อัตราครูว่าง  สพท.สฎ.เขต 3มีโรงเรียนใดบ้างครับ
คำตอบ