ลิงค์เวปไซด์

เพื่อนๆช่วยตอบหน่อยนะว่าลิงค์เวปไซด์ยังไงบอกเป็นขั้นตอนเลยนะ เราเข้าไปลิงค์แล้วเรางงทำไม่เป็น
คำตอบ

1.  เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ

2.  ลากให้เป็น "แถบสีน้ำเงิน"

3.  คลิ๊กขวา  แล้วไปที่ "copy"

4.  ไปที่ที่ต้องการจะวาง

5.  คลิ๊กขวา  แล้วไปที่  "paste"

6.  ลิงค์ก็จะมา

                                                                                เรืองสิริ