ธรรมชาติ

อโรชา
ดุลย์ทางธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากอะไร
คำตอบ
  • เกิดจากธรรมชาติของสรรพสิ่ง พยายามปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลย์เสมอ
  • เช่น ในร่างกายของมนุษย์ ระบบเลือดจะเป็นตัวปรับสมดุลย์ (เพราะเลือดเป็นระบบบัฟเฟอร์ในร่างกายมนุษย์) อันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของมนุษยชาติ และการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต