การสร้างblog

อยากทำblog

อยากทราบว่าจะสร้างblog ของgotoKnow.org ได้อย่างไร  เคยอ่านและทดลองทำแล้ว แต่ไม่สำเร็จค่ะ

คำตอบ