มาใหม่ค่ะ

เข้ามาจากคำแนะนำของ ผอ.ดิศกุล  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เล่าประสบการณ์ค่ะ
คำตอบ
not yet answered

ครับยินดีที่ได้รู้จักนะคุณทัศนีย์ผมหนุ่มพิจิตร

พญาเย็น
ครับยินดี ขอรู้จักด้วยคนครับ คุณทัศนีย์