ทริปวิชาเลี้ยงผึ้ง

อาจารย์ค่ะทริปวิชาเลี้ยงผึ้งไม่ไปได้ไหมค่ะ เพราะว่ามันติดสอบวิชาอีกวิชานะค่ะ
คำตอบ