โรงเรียน

แก้ว
คุณเป็นครูหรือค่ะ แล้วสอนที่ใหนเหรอค่ะ แล้วรูปแหละค่ะไม่เห็นมีเลยแล้วสอนเอกอะไรเหรอค่ะ
คำตอบ
ใช่ค่ะดิฉันเป็นครู  และสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แล้วอาจารย์แต่งงานแล้วหรือยังค่ะหรือถ้ายังไม่แต่งแล้วอาจารย์มีแฟนหรือยังแล้วชื่อชื่ออะไรค่ะ