เขียนและลงรูปกิจกรรมวันที่17กพ.ให้แล้วนะ

ป้าแบนกลับจาตจว.หรือยัง...ขวัญและพี่ปิ่งเขียนบันทึกและรูปกิจกรรมที่ป้าแบนมาช่วยสอนญาติที่บำราศให้แล้วนะ
คำตอบ