ชอบแต่สามาคนอื่นนะ

-
ดีนิเรียนถึงปริญญาโทแล้วชอบแต่สามีคนอื่น
คำตอบ