เรื่องของปาก

ดูภาพที่ลงบล็อกแล้วเหมือนกำลังคุยจ้ออยู่ คุยกับใครอยู่นะ   ภาพนี้แก่ไป ขอภาพใหม่ได้ไหม
คำตอบ