อยากรู้

วริศรา พุ่มไพรขจร

ทำไมคำนำหน้าชื่อพี่ฝนถึงป็นนาง

พี่แต่งงานมาแล้วหรือคะ

บ้านเกิดพี่อยู่ที่ลำปางเหรอ

คำตอบ
not yet answered

พัชรินทร์แปลว่าไรคะ

พัชรินทร์

มาจาก พชร + อินทร

แปลว่า เพชรของพระอินทร์