แก้บล็อก เพื่อน PAL

วิธีแก้เหมือนเดิมครับ

<style type="text/css" media="screen">body {
        width: 100%;
 text-align: center;
 font-style: normal;
 font-size: 10pt;
 font-family: helvetica, times, arial, sans-serif, tahoma;
}
div#main {
 width: 100%;
}
div#container {
        width: auto;
 background: #E1F8FF;
 text-align: left;
 border: solid 1px #4D8040;
 overflow: hidden;
}
div#sidebar2 {
 float: left;
 width: 25%;
 background: #E1F8FF;
}
div#content2 {
        float: right;
        width: 74%;
 background-color: #FFFFFF;
}
div#sidebar2 {
  top center repeat;
}
div#content2, div#sidebar2 {
 padding-bottom: 32767px;
 margin-bottom: -32767px;
}
blockquote{
 margin:10px;
 padding:20px;
repeat;  top left;
 background-color: #ffffee;
 border:1px solid #EBFFE6;
}</style>

คำตอบ