คิดถึงแต่ไม่เคยถึงเลย ฉันรู้อยู่คนเดียว

นี่เป็นรู้ของเองเธอหรือ? ไปถ่ายที่ไหนล่ะ ไม่เหมือนเลย
คำตอบ