อยากหาข้อมูลเรื่องข้าวต้มมัดค่ะ

โอ๋

ดิฉันกำลังจะศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องข้าวต้มมัดแช่แข็งจึงอยากหาความรู้เรื่องข้าวต้มมัดจากอาจารย์เพราะทราบว่าอาจารย์กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ขอความกรุณาด้วนนะคะ

คำตอบ